Technické služby města Olomouce, a.s. zajistily testování stability stožárů veřejného osvětlení na ulicích Foersterova, Velkomoravská, Zamenhofova a Poupětova. Ke zkoušce stability stožárů byla využita speciální Rochova metoda, kdy se uměle vyvolá větrné zatížení, které namáhá stožár na ohyb. K vyhodnocení zkoušky slouží elektrickými senzory vykreslený diagram, jaký je používán při zkouškách materiálů. Na rozdíl od  běžně používaných postupů Rochova metoda zkoumá současně pevnost materiálu i ukotvení stožárů. Vyhotovený protokol slouží v souladu s evropskými normami jako doklad pro bezpečný provoz zařízení po dobu šesti let.

test_stability_stozaru