V souvislosti se zavedením svozu bioodpadu v dalších lokalitách města Olomouce dochází také k úpravě systému svozu klasického (směsného) komunálního odpadu. Svozové dny směsného komunálního odpadu (SKO), zavedené v jednotlivých ulicích a lokalitách, se oproti dosavadnímu stavu nemění, avšak vývoz bude probíhat ve čtrnáctidenním intervalu. Tato změna se od června týká zbývajících částí města, tj. Hodolan, Černovíru, Klášterního Hradiska, Hejčína, Řepčína, Olomouce – města, Pavloviček, Povlu a Nových Sadů – s výjimkou sídlišť, lokalit s většími bytovými domy a historického centra.

Pokud nebude v konkrétním případě dostačovat kapacita stávající popelnice, bude tato situace řešena individuálně na základě žádosti (přidáním další nebo větší nádoby) na Magistrát města Olomouce - odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 4. patro, kancelář č. 4.29 – kontaktní osoba Mgr. Petr Swaczyna (e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu , tel.: 588 488 335).

 

Aktuální termíny svozu směsných komunálních odpadů:

Lokalita                                 poslední svoz odpadů      nejbližší svoz

                                                  v týdenní frekvenci             směsných odpadů

Hodolany                                31.5.2011                                14.6.2011

Černovír, Kl. Hradisko       27.5.2011                                10.6.2011

Hejčín, Řepčín                     24.-25.5.2011                         7.-8.6.2011

Olomouc - město                 23.-24.5.2011                         6.-7.6.2011

Pavlovičky                             1.6.2011                                   15.6.2011

Povel                                       24.5.2011                                 7.6.2011

Nové Sady                            25.5.2011                                 8.6.2011