Nový sběrný dvůr byl od úterý 1. listopadu otevřen v Olomouci - Neředíně za krematoriem. Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) umožní občanům města po téměř půlroční přestávce využít služeb tohoto zařízení. „Na místě původního dvora a dočasné meziskládky odpadů ze hřbitova vznikl na ploše 818 m2 moderní sběrný dvůr se zvýšeným komfortem pro uživatele. Lidé budou moci projet dvorem a průběžně vyhazovat velkoobjemový odpad do kontejnerů pod rampou," uvedl ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Investice si vyžádala včetně nákupu nové svozové techniky a kontejnerů více než devět milionů korun. Většina nákladů, téměř 6 milionů korun, byla hrazena za pomoci evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. Stavba byla provedena v rekordně krátkém čase 170 dní firmou Provádění staveb Olomouc, a.s. Kapacita sběrného dvora je plánována na 1715 tun odpadů za rok.

Provozní doba bude v úterý až sobotu od 9 do 17 hodin (s přestávkou 13 - 13,30 hod.). Občané Olomouce se zde budou moci zbavit nejen objemného odpadu (nábytek, koberce), bioodpadu (tráva, dřevo), ale i již nepotřebných elektrospotřebičů (pračky, ledničky, vysavače, žehličky, TV, PC, monitory atp.). Dále zde mohou odložit nebezpečný odpad (staré barvy, léky, plechovky od barev), baterie, zářivky, vyjetý olej, použitý jedlý olej a staré železo. Na dvoře nebudou přijímány pneumatiky a stavební odpad. Tyto odpady lze uložit za poplatek na Sběrovém dvoře pro podnikatele v areálu TSMO v Olomouci - Chválkovicích (U Panelárny 3).

IMG_3619 

IMG_3581