Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících prosinec, leden, únor a březen jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce.

K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu dubna 2012:

Sudý (14.) týden – od 3.4.2012.

Lichý (15.) týden – od 10.4.2012 – !!! v tomto týdnu dochází výjimečně k posunu svozového dne z důvodu Velikonočních svátků (místo pondělí bude svoz v úterý, úterý -> středa, … atd. …, pátek -> sobota), v dalším období pak bude svoz již v původních svozových dnech !!!

 svoz_bio_zima_2011802