Samostatný svoz odložených vánočních stromků ve městě Olomouci zahájí Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) v pondělí 9. ledna 2012 a bude zajišťován vyčleněným svozovým vozidlem každý pracovní den průběžně dle potřeby. Pracovníci technických služeb žádají občany, aby vánoční stromky odkládali k popelnicím a kontejnerům na směsný odpad. V průběhu celého měsíce ledna budou odpadová stanoviště monitorována a v případě potřeby bude zajištěn mimořádný odvoz stromků.

Stromky budou odváženy do kompostárny v Křelově k dalšímu zpracování a využití. V loňském roce bylo takto svezeno z území města Olomouce více než 18 tun vánočních stromků.