Vážené dámy a pánové, obchodní partneři,

žijeme v době, kdy informace ovlivňují naše životy, rozhodují o úspěších nebo nezdarech. Proto přicházíme s novou možností, jak vás informovat o činnostech a službách zajišťovaných společností Technické služby města Olomouce, a.s., o zajímavých faktech, připravovaných novinkách a záměrech do budoucna.

Předkládáme první číslo e-Zpravodaje TSMO. Vaše reakce, připomínky, náměty a žádosti o zasílání e-Zpravodaje uvítáme na mailu sekretariat@tsmo.cz.