Statutární město Olomouc slavilo velký úspěch v Hradci Králové na konferenci „Odpady a obce“, kterou každoročně pro všechny obce a města České republiky organizuje  společnost EKO-KOM, a.s..  Hodnocení výsledků za rok 2011  vyneslo naše město v soutěži  „O Křišťálovou popelnici 2011“ opět do finále, kam bylo vybráno jako jediné z větších měst České republiky (nad 26 tisíc obyvatel).

Zástupci města byli rovněž organizátory konference požádání o prezentaci  Systému odpadového hospodářství ve městě Olomouci, která proběhla dne 7.6.2012. Olomouc je jedním z mála měst, které plní všechny požadavky plánu odpadového hospodářství a je oceňováno především za koncepčnost a komplexnost systému nakládání s odpady.

V kuloárech  konference byli občané města Olomouce označeni za megatřídiče.

Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.