Instalaci prvních podzemních odpadových nádob v Olomouci provedlo  v úterý 14. srpna sdružení firem Horstav a Sulo Olomouc na vybraném stanovišti v městské památkové rezervaci - u vjezdu do Lafayettovy ulice z třídy Svobody. Další dvě stanoviště pro podzemní kontejnery budou uvedeny do provozu rovněž do konce srpna, a to na třídě Svobody u hotelu Trinity  a v Aksamitově ulici. Podzemní kontejnery pořídilo statutární město Olomouc nákladem 2,1 mil. Kč s využitím evropské dotace. Vyprazdňování a svoz odpadů ze tří kontejnerů na plasty, papír a sklo (každý o objemu 3 kubíky) bude zajišťovat naše společnost TSMO, a. s. speciálním sběrným vozem se zvedacím ramenem.

 DSC02416

 DSC02425