Bezbariérové úpravy pro pěší v Lazecké ulici - ve dvou úsecích o celkové délce 650 metrů - provádějí od začátku září olomoucké technické služby. Vedle úprav dlažby se zřízením vodicí linie pro nevidomé a snížením obrub chodníků zahrnuje bezbariérové řešení také úpravy přechodů pro chodce a jejich nasvětlení a rovněž výsadbu zelených ploch.

Naproti baseballovému hřišti u autobusové zastávky bude bezpečnost chodců zajišťovat nově vybudovaný ostrůvek. Tomu musí odpovídat také nové šířkové uspořádání vozovky.

Termín pro dokončení stavebních prací je stanovený na polovinu listopadu letošního roku. Z celkových nákladů 2,6 mil. korun pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury přibližně 1,8 mil. Kč.

Projekt „Bezbariérová Olomouc“ realizuje radnice už od roku 2001.

http://www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/projekt-bezbarierova-olomouc/5679

SAM_3535