Už během prvních dvou týdnů zkušebního provozu zaplnilo nové podzemní kontejnery na okraji olomoucké městské památkové rezervace 220 kilogramů papíru. Symbolický první výsyp nádob na tříděný odpad zapuštěných v zemi proběhl za účasti náměstků primátora Olomouce, dodavatelských firem, novinářů a také zástupců vedení společnosti TSMO, a.s. v pondělí 24. září 2012.

Vůbec první podzemní kontejnery v Olomouci nechala radnice instalovat na třídě Svobody, v Aksamitově a Lafayettově ulici nákladem 2,1 mil Kč, protože uvnitř městské památkové rezervace není možné trvale umisťovat sběrné nádoby na veřejná prostranství.

„Vyprazdňování nádob na papír, sklo a plast vždy v objemu 3 kubíky bude zajišťovat speciální sběrný vůz se zvedacím ramenem z autoparku naší společnosti,“ uvedl při prvním výsypu kontejnerů ředitel TSMO Miroslav Petřík.

Na území města Olomouce je celkem 720 stanovišť pro sběr separovaného odpadu. Během loňského roku vytřídili Olomoučané přes 6500 tun odpadu (sklo, papír, plasty, nápojové kartony). Nejvíce bylo papíru, konkrétně 4285 tun.

 Více zde

IMG_5992