Vzhledem k nenadálé sněhové nadílce došlo v našem městě k velkému poškození keřů a stromů. Naše společnost okamžitě reagovala na tuto situaci a vyslala do terénu pracovníky k likvidaci následků kalamity.

V první řadě jsme se zaměřili na akutní případy, při kterých bylo nutné zasáhnout, aby nedošlo k ohrožení osob. Jen během úterý 19.03.2013 a středy 20.03.2013 bylo odstraněno na 10 poškozených stromů, likvidovaly se ulomené větve a vyvrácené křoviny. K nejsložitějším zásahům - odstranění  nebezpečně ulomených  větví - došlo, mimo jiné, například na ulici Ladova, kde větve  spadly  na osobní automobil, dále na ul. Brněnská, Čajkovského, Dobnerova, kde větve zasahovaly do chodníků a v neposlední řadě na ulici Jílová u mateřské školky zalomené akáty. Vyvrácené stromy budou naši pracovníci odvážet v průběhu dalších dnů, protože pro občany ležící strom přináší menší riziko než nalomené větve.

Občané našeho města byli mimo jiné upozorněni - Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce - o vzniklé situaci a zároveň vyzváni ke spoluúčasti při likvidaci následků vzniklé kalamity, a to formou informací o havarijním stavu stromů a dřevin nejen v okolí jejich bydliště, ale i na celém území města Olomouce. Tyto podněty od občanů bude naše společnost také průběžně řešit.