Jeden z novodobých symbolů nástupu opravdového jara v Olomouci představuje napouštění  Arionovy kašny, jejíž provoz a údržbu zajišťují právě Technické služby města Olomouce, a.s. Napouštění je prováděno cisternami a k naplnění kašny je třeba 32 kubických metrů, tedy 32 tisíc litrů studniční vody. Autorem kašny je olomoucký rodák a sochař evropského významu Ivan Theimer.

arionova_kasna