Nejlépe v Česku třídí odpad Olomoučané. K recyklaci poslali za poslední dva roky polovinu komunálního odpadu. Ukázal to průzkum Hnutí Duha, který v Olomouci vyhlásil vítěze soutěže krajských a okresních měst ve využití komunálních odpadů. Hlavní cenu v celostátní soutěži předal primátorovi Martinu Novotnému a řediteli olomouckých technických služeb Miroslavu Petříkovi v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí 1. května 2013 zástupce Hnutí Duha Ivo Kropáček. „Jde o příkladný způsob spolupráce města, technických služeb a ekologických organizací,“ řekl k ocenění Jan Piňos z Hnutí Duha.

„Ukazuje se, že s více než 50 procenty vytříděného odpadu jsme v rámci České republiky skutečně na špici a jakýmsi unikátem. Není to však cena samotná, která nás těší, jde o skutečnost, že našim občanům není životní prostředí lhostejné a přistupují k němu velmi zodpovědně. Proto ocenění patří hlavě jim,“ řekl s potěšením náměstek primátora Jan Holpuch, který má oblast životního prostředí ve městě na starosti. K tomu, aby mohli lidé zodpovědně nakládat s komunálním odpadem se statutární město Olomouc snaží vytvářet podmínky již dlouhodobě. „Už v roce 1996 jsme si jako prioritu vzali problematiku třídění komunálního odpadu. Inspiraci jsme hledali například i ve švýcarském Luzernu, partnerském městě, kde mají s tříděním a likvidací bohaté a velmi pozitivní zkušenosti,“ popsala úsilí města vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.

Klíčem k vysoké míře materiálového využití odpadů je podle Hnutí Duha především správný tah na branku – společná vůle městských politiků, úředníků a technických služeb za přispění ekologických organizací. Právě taková motivace a příkladná spolupráce vedly podle zástupců hnutí k úspěchu i v Olomouci.  „I přes slabou podporu recyklace ze strany státu dokázala města Olomouc, Pardubice, Semily a Svitavy v posledních třech letech vytřídit a recyklovat skoro dvojnásobek národního průměru. Tato města dokazují, že lze dlouhodobě třídit a recyklovat i více než polovinu komunálních odpadů,“ vyzdvihl expert odpadového hospodářství Hnutí Duha Ivo Kropáček.  K důležitým podmínkám jak dobře třídit a recyklovat patří podle ekologa správné nastavení systému třídění bioodpadu, který tvoří až 40 procent hmotnosti popelnic, zajištění maximálního odbytu vytříděným surovinám a v neposlední řadě také kvalitní ekologická výchova a motivace lidí ke třídění. „V komplexním nastavení systému ke sběru a využití bioodpadu jsme byli první na Moravě. Na občana v Olomouci ho připadá přibližně 50 kilogramů, což je v evropském srovnání velmi dobré číslo,“ popisuje ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.

Podpora třídění odpadů je z ekologického i ekonomického hlediska prioritou systému odpadového hospodářství města Olomouce i do budoucna. Další novinka v této oblasti proto na Olomoučany čeká ještě letos. Separovaný odpad budou mít možnost nově ukládat doma do speciálních tašek. Zelené, modré a žluté tašky budou distribuovány do domácností nejpozději na podzim.  

V kontextu Evropy recyklují nejlépe obyvatelé belgického Vlámska, kteří třídí a recyklují 72 procent komunálního odpadu, následuje Německo a Rakousko se zhruba 60 procenty. Průměrný občan České republiky vyprodukuje ročně 280 kilo netříděného odpadu. 

Produkce odpadů a míra materiálového využití - roky 2010-2012

prezentace_tasek_trideni 

Náměstek primátora Olomouce Jan Holpuch, ředitel TSMO, a.s. Miroslav Petřík a vedoucí oddělení odboru životního prostředí magistrátu Jana Matzenauerová prezentují jednu z možností na podporu třídění odpadu – sadu speciálních tašek do domácností.