O tablet, mobilní telefon či fotoaparát budou moci soutěžit obyvatelé našeho kraje, kteří se zapojí do klání „Sbírej a vyhraj!“.

 Od května do konce září budou moci na vytipovaných sběrných dvorech v Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově a Šumperku odevzdávat nepotřebná elektrozařízení a zapojit se tak do slosování.

 „Za každý odevzdaný přístroj obdrží razítko do speciální hrací karty. Ta bude společně s drobnými dárky k dispozici na sběrných dvorech zapojených do soutěže. Pouze pět razítek, respektive nepotřebných spotřebičů, stačí k zapojení do soutěže,“ popsal princip soutěže Zdeněk Kovářík, regionální zástupce neziskové společnosti ASEKOL, která klání organizuje v rámci společného projektu s Olomouckým krajem. Hrací kartu si lze stáhnout a vytisknout i na webu www.asekol.cz v sekci Regionální kampaně.

 Cílem projektu, jehož pilotní ročník proběhl v minulém roce, je zvýšit povědomí občanů o třídění elektra. „V kraji se vloni do soutěže zapojilo 149 lidí, kteří odevzdali 745 elektrospotřebičů. V celé republice se pak do klání zaregistrovaly téměř tři tisícovky účastníků a vybralo se téměř 15 tisíc kusů starých spotřebičů,“ upřesnil Kovářík. Nejčastěji podle jeho slov obyvatelé odevzdávali drobná elektrozařízení, například mobilní telefony, počítačové myši či klávesnice.

 Do projektu jsou zapojeny následující sběrné dvory: Olomouc - Neředín, (Třída Míru, za krematoriem), Olomouc – Hodolany (Chelčického), Prostějov (Anenská 11), Prostějov (Průmyslová), Přerov (Na hrázi 17, areál TS města Přerova), Šumperk (Příčná) a Jeseník (Otakara Březiny 168/41, areál TS Jeseník). Podrobná pravidla jsou k dispozici na stránce http://www.asekol.cz/cs/leve-menu/regionalni-kampane/sav-oloumoucky.html.

 Občané Olomouckého kraje třídí elektroodpad svědomitě. Loni každý z nich společnosti ASEKOL průměrně odevzdal 1,87 kg vysloužilých elektrozařízení, což mimo jiné představuje například téměř 44 tisíc starých televizorů a počítačových monitorů. Olomouckému kraji tak v pomyslném celostátním žebříčku sběru elektra patří třetí místo.

 Obyvatelé regionu mají možnost odevzdávat nepotřebné elektrospotřebiče v celkem 50 sběrných dvorech. Na čtyřiadvaceti místech v celém kraji lze k uložení starých televizních přijímačů využít speciální uzamykatelné přístřešky, tzv. E-domky. Mobilní telefony a či drobné elektronické hračky a baterie zase patří do speciálních červených kontejnerů, umístěných ve frekventovaných lokalitách. Těch je na území Olomouckého kraje rozmístěno přes 80. Občané do nich v loňském roce vytřídili takřka 46 tun drobných elektrozařízení.