Připomínáme, že na ulici Libušina provozujeme čerpací stanici pohonných hmot, a to od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin (netýká se smluvních odběratelů); v sobotu a neděli je zavřeno. Tel.: 585 700 081, mobil: 731 194 990, e-mail: cerpacistanice@tsmo.cz. Čerpací stanice se nachází v areálu společnosti v Olomouci - Chválkovicích, ul. Libušina 554/103. Tel.: 585 700 081, mobil: 731 194 990, e-mail: cerpacistanice@tsmo.cz. Čerpací stanice přijímá hotovostní platby, platby platebními kartami, kartou CCS a čipovými kartami (u smluvních odběratelů). Aktuální (týdenní) ceny PHM jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. V případě zájmu o samoobslužné tankování na základě smlouvy a přidělené čipové karty mohou podnikatelské subjekty kontaktovat Ing. Miloslava Sobotku, vedoucího obchodního úseku, tel. 585 205 903, e-mail: miloslav.sobotka@tsmo.cz.

Součástí čerpací stanice je mycí linka nákladních vozidel a kamionů, dezinfekce vozů převážejících potraviny. Provozní doba mycí linky je pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. V sobotu a neděli je mycí linka zavřena. V případě zájmu o mytí vozidel doporučujeme objednat se na tel. čísle 585 700 081. Ceník mytí najdete rovněž na webových stránkách společnosti www.tsmo.cz.