Pravidelný harmonogram svozu bioodpadu na území města bude letos na podzim mimořádně rozšířen. Lidé tak budou mít možnost zbavit se zejména odpadu ze svých zahrad ve více podzimních termínech, než byli dosud zvyklí.

Jak řekl náměstek primátora odpovědný za oblast životního prostředí Jan Holpuch, statutární město Olomouc, odbor životního prostředí magistrátu, ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, tak vychází vstříc žádostem Olomoučanů a členů komisí městských částí. „S ohledem na příznivé klimatické podmínky pro podzimní úklid zahrad se mimořádný svoz bioodpadu uskuteční ve 46. a 47. týdnu měsíce listopadu. Znamená to, že naše svozová auta na bioodpad se v dané ulici objeví hned ve dvou následujících týdnech po sobě,“ uvedl ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.

Mimořádný svoz odpadu z bioopelnic tak proběhne na celém území města se zavedeným odděleným svozem bioodpadu ve 46. a 47. týdnu následovně:

11.11. Slavonín, Nemilany

12.11. Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí

13.11. Chomoutov, Lazce, N. Ulice

14.11. Holice, N. Svět

15.11. Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček

19.11. Černovír, Hradisko, Hejčín, Řepčín

20.11. N. Sady, Povel, Olomouc - město

21.11. Neředín, Topolany

22.11. Bělidla, Chválkovice, Týneček

 „Žádáme občany, aby biopopelnice určené k vývozu přistavili dle harmonogramu na obvyklá místa,“ doplnil ředitel TSMO Miroslav Petřík.

Systém sběru bioodpadu byl v roce 2011 rozšířen do všech městských částí města Olomouce. Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří více než 40% komunálního odpadu, je systém odděleného sběru jednou z možností, jak snižovat objem klasických skládek a přispívat k ochraně životního prostředí. Zavedení sběru bioodpadu vychází z požadavků legislativy ČR a EU, ve kterých jsou stanoveny podmínky k omezení ukládání bioodpadu na klasické skládky.

Speciální nádoby o objemu 240 litrů, které slouží k ukládání rozložitelných zbytků ze zahrady a kuchyně, i svoz bioodpadu jsou obyvatelům města poskytovány v rámci místního poplatku za komunální odpad zdarma. Obsah biopopelnic je pravidelně vyvážen do kompostárny, kde je recyklován k dalšímu využití.

Veškeré podrobnosti o biodpadu v Olomouci na: http://www.olomouc.eu/bio/uvod