Svoz vánočních stromků z území města Olomouce zahajují Technické služby města Olomouce, a.s. v úterý 7. ledna 2014, kdy lidé po Tříkrálovém svátku většinou začínají stromečky odstrojovat. Stromky je třeba dát ke stanovištím nádob na směsný odpad tak, aby nebránily jejich svozu. Svoz bude průběžně zajišťován vyčleněným svozovým vozidlem, v průběhu celého měsíce ledna budou odpadová stanoviště monitorována a v případě potřeby bude zajištěn mimořádný odvoz stromků.

Pokud mají lidé u domu hnědou biopopelnici, tak prosíme, aby stromeček přistavili k nádobě na bioodpad v den jejího vývozu. Termíny svozu bioodpadu ze samostatných biopopelnic od 7. ledna 2014 jsou přehledně uvedeny na webových stránkách města Olomouce: www.olomouc.eu/bio/svoz-bioodpadu.

Stromky budou odváženy do kompostárny k dalšímu zpracování a využití. V loňském roce bylo takto svezeno z území města Olomouce více než 20 tun vánočních stromků.