Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Veřejně prospěšné práce

 Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V letech 2007 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2014 do 30.11.2014 bylo v organizaci Technické služby města Olomouce, a.s., v rámci projektu podpořeno 11 pracovních míst na VPP za 670.162 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 569.638 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 100.524 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na ruční čištění a úklid veřejných prostranství, zelených ploch, dětských hřišť a další práce s tímto související, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. 

Leták