Dále byla prověřena elektroinstalace a vyčištěna celé vana kašny a jímky strojovny. Naplnění kašny vodou bylo provedeno pomocí kropicích vozů technických služeb, kdy byly navezeny plné 3 kropičky. Pro stabilitu vody byly nadávkovány chemikálie, které zabraňují tvorbě řas.