Zařízení je situováno v areálu bývalé panelárny Chválkovice v ul. U Panelárny a je tvořeno technologií Husmann, která se skládá ze svislého dopravníku, který bude dopravovat odpad ze svozových vozidel do násypky lisu, kde bude pak lisován do napojených kontejnerů umístěných na posunovacím zařízení. Naplněné kontejnery budou umožňovat jeho přepravu k dalšímu využití. Celková kapacita tohoto zařízení je projektována min. na 32 tis. tun komunálního odpadu za rok (tj. 120 – 140 tun za den). „Vzhledem k tomu, že město Olomouc nevlastní zařízení na likvidaci nebo využití odpadu, většina odpadů z olomouckého překladiště skončí v brněnské spalovně, která je toho času jediná na Moravě. Překladiště vybavené moderní technologií a s odpovídající kapacitou posiluje odpadovou nezávislost, protože můžeme efektivně přepravovat odpady i na větší vzdálenosti,“ řekl Miroslav Petřík, ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s., které překladiště provozují.

Pro přepravu naplněných kontejnerů jsou připravená třínápravová nákladní auta s přívěsem. Auta mají hák pro natahování kontejnerů. Přepravní vozidlo si samo kontejner nakládá na přívěs.

Mimo nakládání se směsným komunálním odpadem je překladiště vybaveno zařízením k drcení velkoobjemového odpadu, který bude následně dopravován k dalšímu využití. Velkoobjemový odpad představují nábytkové skříně, desky, sedačky, křesla apod., které občané odkládají na sběrových dvorech města Olomouce. Kapacita drtiče činí 20 tun velkoobjemového odpadu za hodinu.

„Technologie tohoto nového olomouckého překladiště je v České republice unikátní a představuje současnou špičku v moderním nakládání s odpady,“ dodal ředitel TSMO.

Základní údaje

Název akce: Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice
Objednatel: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: Sdružení MEKOS GROUP – MOUDER
Projektant: Stavoprojekt Olomouc
Zahájení díla: 1. 10. 2014
Dokončení díla: 31. 5. 2015
Cena díla vč. DPH: 35 773 948 Kč
Dotace činí: cca 10 000 000 Kč
Provozovatel, kontakt: Technické služby města Olomouce, a.s., Bc. Miroslav Petřík, ředitel společnosti, tel.: 585 700 028, e-mail: reditel@tsmo.cz