V období od  2.11.2014 do 30.6.2015 bylo u zaměstnavatele Technické služby města Olomouce, a.s., IČ: 25826603 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 89.841,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 76.365,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 13.476,- Kč. 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.