Kromě tohoto pravidelného úklidu se v poslední době rozšířily dobrovolnické akce, v jejichž rámci jednotlivci, ale i různé organizace a sdružení, jako skauti, nebo členové České rybářského svazu a uklízejí nejrůznější lokality především na okrajích měst, které bývají také rekreačně využívány. V posledních letech jsou tyto dobrovolnické úklidy zaštítěny celostátní akcí „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“, která se primárně zaměřuje na úklid černých skládek. V letošním roce je kampaň vyhlášena ve dnech 7. 4. 2017 (organizace, firmy) a 8. 4. 2017 (veřejnost). „S potěšením jsme opět zaznamenali zvýšený zájem dobrovolníků o zapojení do této akce, aktuálně je na území Olomouce přihlášeno 24 dobrovolnických skupin, které si ve zvolených lokalitách naplánovaly úklid. Technické služby města Olomouce, hladkému průběhu akcí pomáhají zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, poskytnutím odpadových pytlů nebo rukavic,“ uvedl Miroslav Petřík, ředitel olomouckých technických služeb.

Podrobnější informace pro zájemce o zapojení do úklidu (vč. odkazu na mapu s olomouckými lokalitami) najdete na http://www.uklidmecesko.cz/map/

Statutární město Olomouc a městská akciová společnost TSMO mají pravidelně úspěšné výsledky v oblasti nakládání s odpady a zejména jeho třídění, a tak již tradičně vyrazí společně do terénu pracovníci Technických služeb města Olomouce  a odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. V letošním ročníku se do úklidu zapojí 7. dubna společně se zástupci dalších olomouckých subjektů, a to společnosti Veolia a hokejového klubu HC Olomouc. Letošní úklid je naplánován v městské části Hejčín - od Cyrilometodějského náměstí po komunikaci vedoucí na Křelov. „Loni se nám s kolektivem pěti desítek dobrovolníků z řad pracovníků odboru životního prostředí a technických služeb podařilo vyčistit zelené plochy na Černé cestě pod Klášterním Hradiskem (v okolí ploch využívaných pro výcvik žáků autoškol) od neočekávaného množství odpadků. Bylo nasbíráno celkem přes 5 tun objemného odpadu, jedna tuna pneumatik, 600 kilogramů dřeva a více než 200 kilogramů  plastů,“ shrnul loňskou zkušenost Miroslav Petřík.