Kromě tohoto pravidelného úklidu se v poslední letech rozšířily dobrovolnické akce, v jejichž rámci jednotlivci, ale i různé organizace a sdružení, jako skauti, nebo členové České rybářského svazu a uklízejí nejrůznější lokality především v těch částech měst, které bývají také rekreačně využívány. V posledních letech jsou tyto dobrovolnické úklidy zaštítěny celostátní akcí „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, která se primárně zaměřuje na úklid černých skládek. V letošním roce je kampaň vyhlášena ve dnech 6. 4. 2018 (organizace, firmy) a 7. 4. 2018 (veřejnost). „S potěšením jsme opět zaznamenali zvýšený zájem dobrovolníků o zapojení do této akce, přibyly mj. iniciativy olomouckých komisí městských částí. Aktuálně je na území Olomouce přihlášeno 29 dobrovolnických skupin, které si ve zvolených lokalitách naplánovaly úklid. Technické služby města Olomouce hladkému průběhu akcí pomáhají zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, poskytnutím odpadových pytlů nebo rukavic,“ uvedl Miroslav Petřík, ředitel olomouckých technických služeb.

Podrobnější informace pro zájemce o zapojení do úklidu (vč. odkazu na mapu s olomouckými lokalitami) najdete na zde.

Statutární město Olomouc a městská akciová společnost TSMO mají pravidelně úspěšné výsledky v oblasti nakládání s odpady a zejména jeho třídění, a tak již tradičně vyrazí společně do terénu právě pracovníci Technických služeb města Olomouce  a odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. V letošním ročníku se do úklidu zapojí 6. dubna opět společně s pracovníky společnosti Veolia Energy. Letošní úklid se uskuteční v okolí rekreačního areálu Poděbrady. „Loni se nám s kolektivem pěti desítek dobrovolníků z řad pracovníků odboru životního prostředí, technických služeb, společnosti Veolia a hokejového klubu HC Olomouc podařilo vyčistit plochy v okolí hejčínského kostela svatého Cyrila a Metoděje a dále podél komunikace směrem z Hejčína na Křelov. „Byly nasbírány přes 4 tuny objemného odpadu a téměř 3 tuny dřeva,“ shrnul loňskou zkušenost ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.