Komunikace - vozovky jsou ošetřeny všechny, pokračuje se v úklidu chodníků o celkovém rozsahu 324 km, který byl zahájen okamžitě a to nejprve zametáním,  následně  plužením a drcením. V místech, kde došlo během spadu nebo po spadu k zašlapání drti nebo se vlivem tání drť propadla, se zásahy opakují. V současné době jsou nasazeny na ošetření chodníků všechny určené mechanismy, to je 7 malých sypačů.
Bylo ošetřeno a to opakovaně 268 zastávek MHD, 52 mostů a lávek. Zásah bude nadále pokračovat v plně obsazených 12-ti hodinových směnách. Takže z našeho  pohledu se jedná o standartní situaci, odpovídající zimním klimatickým podmínkám. Rozsah veškerých opatření je v souladu s operačním plánem zimní údržby, kdy se nejedná o kalamitní stav. 

vyjádření ze dne 31.1.2019  

Ing.Jiří Fryc,
provozní náměstek pověřený řízením společnosti.