V rámci celostátní kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019“, která je vyhlášena ve dnech 5. 4. 2019 (organizace, firmy) a 6. 4. 2019 (veřejnost) se mohou dobrovolníci opět zapojit do úklidu, který se primárně zaměřuje na úklid černých skládek. Technické služby města Olomouce hladkému průběhu akcí pomáhají zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, poskytnutím odpadových pytlů nebo rukavic. Podrobnější informace o kampani najdete na http://www.uklidmecesko.cz/map/.

Statutární město Olomouc a městská akciová společnost TSMO mají pravidelně úspěšné výsledky v oblasti nakládání s odpady a zejména jeho třídění, a tak již tradičně vyrazí společně do terénu právě pracovníci TSMO  a odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.