Arionova kašna na Horním náměstí bude slavnostně zprovozněna ve čtvrtek 18.4.2019 v 9,00 hodin. Naplněna bude pomocí kropicích vozů, vodní objem kašny činí  24 m3. Do této kašny se nepřetržitě dávkují chemikálie, které mají zajistit průzračnost vody a zabránit tvorbě řas. Celé technologické zařízení je skryto pod povrchem Horního náměstí v technologické jímce.