Následně poté budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkopísku a štěrku, položeno 135m betonových obrubníků, 135m řádků z kostek do betonu, položeno 330m2 betonové dlažby 40x40. Bude nově zřízen bezbariérový přechod ze zámkové dlažby do ulice Krapkové, výškově upraven živičný povrch vozovky tak, aby bylo zajištěno odtékání povrchových vod.

Vše je prováděno výhradně zaměstnanci TSMO. S ohledem na skutečnost, že se jedná o mimořádně frekventovanou komunikaci, učiníme vše pro dokončení opravy ve zkráceném termínu minimálně o jeden týden.