Technické služby města Olomouce si tři nádoby na dobu cca šesti měsíců zapůjčily od specializované firmy. Přes webové rozhraní budou on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a také poruchová hlášení. Během testování se bude monitorovat ekonomika a celková návratnost investice. Trvalý provoz chytrých košů ve městě by byl zvažován v případě, že by se podařilo ušetřit náklady na svoz odpadu.