Provozovna veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení:

Na základě včerejších povětrnostních vlivů byly zjištěny na veřejném osvětlení následující závady:

Ul. Norská – poškozena dvě svítidla, U Hradiska – poškozené svítidlo. Svítidla budou dnes vyměněna za nová.

Celkový výpadek na ul.  Štěpánovská – Chomoutov. Jedná se o venkovní vedení, které vlivem větru způsobilo výpadek v hlavním rozvaděči. Závada je odstraněna.

Během dne proběhne kontrola všech RVO napojených na venkovní vedení.

Na SSZ došlo k výpadku křižovatek Přerovská, nám. Nár. hrdinů, Lipenská, tř. Svobody – Drápal. Jednalo se o poruchy na zdroji v návěstidle. Závady byly odstraněny. Zároveň proběhla kontrola vychýlených výložníků na SSZ – závady odstraněny.

Provozovna veřejné zeleně:

Provozovna veřejné zeleně zaznamenávala již od ranních hodin hlášení ohledně spadlých větví. Pracovníci pověření odklízením větví a dalších následků včerejší bouře, obdrželi soupis lokalit, kde je potřeba provést úklid. V průběhu celého dne dostáváme další hlášení, na která operativně reagujeme.

Provozovna místních komunikací a čištění:

Provozovna místních komunikací reagovala již 1.7. v odpoledních hodinách, na základě hlášení občanů byly ručně čištěny dvě vpusti na ulici Dobrovského. Dnešního dne tam bylo objednáno i tlakové pročištění. Dnešního dne byly čištěny další vpusti a to ul. Černá cesta 2b a u BUS zastávky na ulici Průmyslové. Probíhají opravy svislého dopravního značení poškozeného větrem dle obdržených hlášení.

Při organizaci čištění byla dnešního dne odvolána plánovaná bloková čištění a pracovníci provozovny na úseku strojního i ručního čištění se věnují úklidu cest a chodníků v naší správě. Kropící vozy splachují nečistoty z vozovek.

Čtyři malé zametací vozy se věnují úklidu chodníků a cyklostezek, tři zametací vozy provádějí čištění vozovek.

Skupiny pro ruční úklid provádějí úklid v přednádraží, Droždíně, Neředíně, ulicích Pasteurové, Havlíčkové, Krapkové, Tř. Spojenců, Vídeňské, Tř. Svobody, Polské a Palackého aj. Likvidaci následků včerejší bouře také provádějí všichni ruční počišťovači na svých rajonech.