Po zhutnění podkladu byly osazeny nové betonové obrubníky, navezena podkladní vrstva (štěrkopísek a štěrkodrť) a položena zámková betonová dlažba 40x40.

V rámci opravy byly provedeny i terénní úpravy přilehlých travnatých ploch, lokální oprava živičného povrchu vozovky a přilehlé cyklostezky.

Tato akce byla provedena výhradně zaměstnanci Technických služeb města Olomouce, a.s.. S ohledem na skutečnost, že se jedná o mimořádně frekventovanou komunikaci, byla oprava provedena v co nejkratším možném termínu.