Po nahlášení závady se tato automaticky objeví v aplikaci Hlášení závad a je dále zpracovávána.

Jakým způsobem se pracuje, s nahlášenými závadami, podrobně informuje vnitřní směrnice společnosti.

Každá provozovna společnosti resp. její pověřený zaměstnanec má povinnost denně sledovat aplikaci Hlášení závad a v co možná nejkratší době, max.15dní, závadu vyřešit. Pokud tomu tak není, jedná se o složitější problém, ke kterému je nutná konzultace s MMOl nebo vyžaduje delší čas, je povinností oznámit tuto skutečnost oznamovateli závady písemně nebo telefonicky. Toto je zaznamenáno též v aplikaci Hlášení závad.

Technické služby města Olomouce, a.s. mohou díky této aplikaci a všímavým občanům včas a rychle reagovat na krizové situace a celkové dění ve městě Olomouci.