Vozovky jsou z hlediska dopravní důležitosti rozděleny do tří stupňů důležitosti a s tím, že:  

1. stupeň důležitosti zahrnuje veškeré linky MHD (do 4 hodin);
2. stupeň důležitosti společensky a dopravně důležité komunikace (do 12 hodin);
3. stupeň ostatní vozovky (do 48 hodin);

po ukončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště.

Základní informace týkající se zimní údržby místních komunikací včetně mapových příloh budou opět k dispozici na webových stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s. www.tsmo.cz.