1.        Zakázku je nutno předem řádně objednat. Realizaci zakázky musí předcházet potvrzení písemné objednávky, ve které bude uveden přesný rozsah zakázky, tzn. rozměry a přibližná váha velkoobjemového kusového odpadu (jedná se především o starý nábytek). Je potřeba dohodnout den a hodinu odvozu s dispečerem odpadového hospodářství, tel.: 585 700 035. Služba je poskytována pouze od pondělí do pátku.
  1.        Součástí zakázky není nakládka (vynášení z bytu a ukládání do přistaveného vozidla či kontejneru).
  2.        Cena zakázky je:

a) doprava za ujetý 1 km při realizaci zakázky dle aktuálního ceníku 34 Kč/km,

b) paušální poplatek za převoz po městě Olomouci 700 Kč za svoz (kalkulováno s nájezdem do          20ti km).

Pozn.: Služba se týká pouze jednotlivého kusového odpadu. V případě většího množství odpadu by se řešil svoz včetně likvidace na skládce. Cena takové zakázky se pohybuje kolem 3 900 Kč.

Jedná se o zkušební provoz této nové služby, jejíž účinnost bude pravidelně měsíčně vyhodnocována a příp. se následně budou upravovat parametry služby.