Příklady:

Občan bydlící v ulici Hanušova na Lazcích je zvyklý připravovat popelnici na komunální odpad na svoz v sudý čtvrtek. Poslední sudý čtvrtek v roce 2020 je 24.12.2020. Občan připraví nádobu na svoz po dvou týdnech, tedy 7.1.2021 i přesto, že se jedná o 1., tedy lichý, týden. Od tohoto svozu je jeho svozovým dnem lichý čtvrtek.

Občan bydlící v ulici Nedbalova v Topolanech je zvyklý připravovat popelnici na komunální odpad na svoz v liché úterý. Poslední liché úterý v roce 2020 je 29.12.2020. Občan připraví nádobu na svoz po dvou týdnech, tedy 12.1.2021 i přesto, že se jedná o 2., tedy sudý, týden. Od tohoto svozu je jeho svozovým dnem sudé úterý.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude rovněž upraven tak, aby se nadále střídal se svozem odpadu komunálního.

Individuální svozy papíru a plastů prováděné ve čtyřtýdenní frekvenci budou rovněž upraveny do sudých týdnů.

V případě dotazů ke svozovým dnům na konkrétních adresách se občané i firmy mohou obracet na dispečink svozu odpadu TSMO – 585 700 035, nebo na email odpady@tsmo.cz

Harmonogramy svozů bioodpadu, papíru a plastů z 240 litrových nádob v rodinné zástavbě jsou uvedeny v samostatných tabulkách a zveřejněny na webových stránkách města a TSMO.