Svozy v lednu jsou pro jednotlivé lokality ve městě stanoveny takto:

Lokality

Poslední svoz ve 14-denním intervalu

Leden

První svoz ve 14-denním intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín

(sudé úterý 2020 / liché úterý 2021)

8.12.2020

19.1.2021

2.3.2021

Nové Sady, Povel, Olomouc-město

(sudá středa 2020 / lichá středa 2021)

9.12.2020

20.1.2021

3.3.2021

Neředín, Topolany

(sudý čtvrtek 2020 / lichý čtvrtek 2021)

10.12.2020

21.1.2021

4.3.2021

Bělidla, Chválkovice, Týneček

(sudý pátek 2020 / lichý pátek 2021)

11.12.2020

22.1.2021

5.3.2021

Nemilany, Slavonín

(liché pondělí 2020 / sudé pondělí 2021)

14.12.2020

25.1.2021

8.3.2021

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí

(liché úterý 2020 / sudé úterý 2021)

15.12.2020

26.1.2021

9.3.2021

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice

(lichá středa 2020 / sudá středa 2021)

16.12.2020

27.1.2021

10.3.2021

Holice, Nový Svět

(lichý čtvrtek 2020 / sudý čtvrtek 2021)

17.12.2020

28.1.2021

11.3.2021

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček

(lichý pátek 2020 / sudý pátek 2021)

18.12.2020

29.1.2021

12.3.2021

 

„Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů,“ upozorňuje Petr Swaczyna z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu.

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu začne znovu v průběhu března 2021 (lichý - 9. týden – od 2.3.2021, sudý - 10. týden – od 8.3.2021). Svoz směsného komunálního odpadu z klasických popelnic se v zimě nijak nemění. Interval svozu 1 x 14 dní, který se týká lokalit s rodinnou zástavbou, platí celoročně.

Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo na Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství města – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu