Přemýšlejte, kam vhodíte kelímek od jogurtu, reklamní letáky, obal od mléka nebo sklenici od dobrého vína. Když to všechno vyhodíte do směsného odpadu, obec za to zaplatí. Pokud ovšem max. vytřídíte, obec naopak dostane zaplaceno a nebudou se jí zvedat náklady na systém odpadového hospodářství, což má dopad na výši poplatku pro občany. A to už stojí za tu práci vytřídit odpad již doma a zanést jej k barevným kontejnerům.

Nyní každý z vás vyprodukuje průměrně 250 kg nevytříděných odpadů za rok (asi 5 kg/týdně!). K tomu vytřídí 35 až 50 kg plastů, papíru, nápojových kartonů a skla. Největší podíl hmotnosti totiž tvoří bioodpad a voda v něm obsažená.

Nejvhodnější je odděleně shromažďovat plasty, papír, sklo, nápojový karton a bioodpad přímo v místě vzniku, tedy v domácnosti. Dnes se již netřídí pouze tyto komodity, ale také textil, elektrozařízení-elektroodpad (baterie, kalkulačky, malá rádia, telefony, holicí strojky, fény, holicí strojky apod.), olej, kovové obaly ( plechovky – ne od barev a jiných nebezpečných látek ,drobnější kovový odpad atd.). Zde mluvíme samozřejmě o drobnějším odpadu, který se vměstná do odpadových nádob. Vaše dlouhodobé a kvalitní třídění se pak může v konečném důsledku pozitivně odrazit ve výši místního poplatku za odpady. Pokud byste netřídili vůbec, byl by poplatek až o 50 procent vyšší než nyní.

Aktuálním tématem dnešní doby je nevhodná manipulace s obalovým materiálem, zejména pak s kartonovými krabicemi, které jsou odkládané do kontejnerů vcelku a zabírají tak velké prostorové místo. Sešlapané, rozřezané nebo roztrhané kartonové krabice na velikost nákupní tašky, zajistí plnou zaplněnost a využití celého vnitřního prostoru odpadové nádoby. Každé stanoviště, které je zapotřebí uklízet od uloženého odpadu mimo nádoby prodlužuje a prodražuje tak celý svoz. Správné uložení odpadu do kontejneru se netýká jen kartonu. PET lahve a další duté plasty je nutné sešlápnout, nápojové plechovky a plechovky od konzerv je též vhodné zmáčknout nebo sešlápnout, polystyrenové desky, proklady doporučujeme rozlomit na několik menších kusů apod.  

Využívání sběrových dvorů pro občany

Přes veškerou osvětu v třídění odpadů se stále vyskytují na shromaždištích odpadu tzv. černé skládky. Nejčastěji je „černá skládka“ zakládána spoluobčany, kteří ignorují pravidla pro odkládání odpadů ve městech a obcích a zbavují se „jednoduše“ např. starého nábytku, koberců nebo sanitární techniky většinou přímo u popelnic a kontejnerových stání. Pro nahlášení občana odkládajícího velkoobjemový odpad lze využít městskou policii. Na černou skládku lze upozornit pracovníky oddělení odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce. V případě dopadení hrozí „zakladateli černé skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, podle přestupkového zákona pokuta ve správním řízení až do výše 50 tisíc korun. 

 

V dnešní době, kdy má každé město a obec vypracovaný systém nakládání s odpady, je snadné odpad vytřídit, a to, co již vytřídit nelze, vyhodit do kontejneru na směsný odpad, nebo odvézt do sběrného dvora.

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory uložit bezplatně kusový domovní odpad včetně domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně (za krematoriem) a v Hodolanech na ul. Chelčického je pondělí až sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 13:00 - 13:30), v neděli od 9:00 do 13:00.

Kromě objemného odpadu, kterým je nábytek, podlahové krytiny, hračky a matrace se zde sbírají nebezpečné odpady, jako jsou zbytky starých barev, léky, postřiky na rostliny apod. Sběrné dvory slouží také k odložení vysloužilých elektrospotřebičů tzv. EEZ (elektrická a elektronická zařízení). Ledničky, pračky, bojlery, sporáky, varné desky, myčky, mikrovlnné trouby, TV, monitory, počítače, elektr. nářadí, atd.

Na těchto sběrových dvorech není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele, který se nachází v ulici U Panelárny a je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 13:00. Během státních svátků bývají sběrové dvory uzavřeny, tato informace je vždy s předstihem uveřejněna.