Prevence se v případě hlodavců, jako jsou myši, krysy a potkani, rozhodně vyplatí. Bojuje s nimi v podstatě každé větší město a odborníci říkají, že na každého obyvatele města připadá jeden potkan. Což může být dost děsivé. Často si ale za podobnou situaci můžeme sami, protože se kolem popelnic válejí odpadky, které potkany přirozeně lákají a jsou jim snadným zdrojem obživy.

Především na sídlišti nebo v okrajových částech města, kde žijí nepřizpůsobiví lidé, se často  kolem popelnic mohou válet doslova tuny odpadků, které potkany přitahují. Hlodavci se mohou snadno rozmnožit a pobíhat na ulici i za dne. Bohužel takovou situaci nemůžeme my sami nijak ovlivnit. Ale abychom vše nesváděli jen na nepřizpůsobivé občany, i mezi námi žijí tací, kteří, ne vždy, odkládají odpad tak, jak by se správně mělo.

A jak tedy na to?

 • Začněte tím, že budete odpadky ukládat pouze do uzavíratelných nádob (popelnic,   kontejnerů). Bohužel především na sídlištích jsou často vidět otevřené kontejnery, z nichž čouhají odpadky. Nebo se vyhozené pytle už do přeplněného kontejneru nevejdou, proto je lidé odkládají vedle popelnic. To vše pochopitelně potkany láká.
 • Nenechávejte zbytky jídla vedle odpadových nádob. I to je pozvánkou pro potkany.
 • Důležité je i zavírání odpadových nádob – nezabrání se tím zcela proniknutí hlodavce do nádoby, ale riziko se tím podstatně sníží.
 • Další věc, kterou můžeme ovlivnit je správné ukládání bioodpadu do nádob k tomu určených.

Co patří do nádob na bioodpad

Z domácnosti:

 • zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu
 • pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec
 • jen omezeně zbytky jídel rostlinného původu (nikdy tekuté)
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky pečiva a obilnin
 • květiny

Ze zahrady:

 •  tráva, drny, listí, piliny
 • zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
 • shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče
 • odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované)
 • spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)

Do nádob nepatří

 • tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu
 • maso, kosti, uhynulá zvířata
 • zemina
 • stavební odpad
 • cigarety
 • popel a uhlí
 • jednorázové pleny
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady tříděných komodit

Naše společnost mapovala, v minulých dnech, trh s odpadovými nádobami a nalezla kontejnery s nášlapem. Tyto nádoby mají v čelní straně umístěn nášlapný systém tak, jako je to u odpadkových košů, které známe z domácností. Dojde tak k lepšímu zavírání odpadových nádob, které nebude závislé na zavírání občanem.

První kontejnery byly již rozmístěny na ulici Voskovcova a Jánského. Další, v současnosti z 30 ks zkušebně objednaných kontejnerů, budou umístěny v lokalitách, které nejvíce výskyt potkanů trápí což je např. ul.Lazecká, Kmochova apod. Pokud se tyto nádoby s nášlapem osvědčí, budou postupně obměněna další stanoviště odpadu.