Arionova kašna na Horním náměstí byla dnes opět slavnostně zprovozněna na další sezónu. Zprovoznění předchází vyčištění celé kašny, kontrola a prověření celé technologie, technologické zařízení je skryto pod povrchem Horního náměstí v technologické jímce. Kašna byla naplněna pomocí kropících vozů technických služeb. Dávkují se do ní chemikálie, které mají zajistit průzračnost vody a zabránit tvorbě řas.