Naše společnost byla opět u toho. U našeho prezentačního stánku se děti formou různých soutěží učily třídit odpad a dozvěděly se mnoho zajímavého o likvidaci a třídění odpadů. Nejmenší děti zaujaly naše malé třídící garáže, kam mohly, dle příslušných barev tříděných komodit, parkovat svozová vozidla. Prostě garáže se staly opět hitem.

K dispozici byly i propagační materiály společnosti. Počasí sice letošnímu Ekojarmarku moc nepřálo, ale i tak můžeme konstatovat, že se tato akce vydařila.