Pracovníci ručně roztřídili jednotlivé části odpadu na ty skutečně recyklovatelné, využitelné pro průmysl a na ty, ze kterých se bude vyrábět kvalitní palivo pro teplárny. Díky společnosti Kompotech, která zapůjčila třídící buben, nyní víme, jak efektivní bude první stupeň třídění v budoucí technologické lince. Ruční práci pracovníku společnosti GreenSolutions zase v budoucnosti nahradí optické separátory.

Výsledky této zkoušky budou použity pro návrh optimální technologie nové linky pro kvalitní třídění.