Novinka, kterou technické služby představily, bylo re-use centrum. Zde lidé přinesli věci, které jim již dosloužily, ale za symbolickou částku si je může odnést někdo, komu ještě poslouží. Celkově občané přinesli věci o celkové hmotnosti cca 200 kg, které mohly skončit na skládce.

„Občané, kteří věci přinesli a naopak odnesli, přispěli částkou 4 500,- Kč na koupi stromků. Myslím si, že všichni můžeme být spokojeni, že dobrá věc se podařila. Myšlenka re-use centra, se zdá být smysluplná, a proto v ní chceme pokračovat. Re-use centrum, zatím v menší podobě, bude pokračovat na sběrovém dvoře na Andělské ulici,“ zdůraznil ředitel Pavel Dostál.

Na závěr své návštěvy si mohli všichni návštěvníci opéct špekáček.

První Den otevřených dveří se podařil. Svědčí o tom i návštěvnost cca 1000 návštěvníků. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, a proto neusínáme na vavřínech a připravujeme 2. ročník.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem partnerům akce: Městu Olomouc, Výstavišti Flora Olomouc, a.s., ZOO Olomouc, AQAPARKU Olomouc včetně Bazénu Olomouc, Radiu Haná a společnosti EKOKOM.