Jedná se o pilotní projekt svozu kovového odpadu ve městě, který doplňuje současné kontejnery o objemu 2m3 rozmístěné na 85 adresních místech (jejich seznam naleznete na https://olomouctridi.cz/odpad/kov.

Přestože jsou kontejnery označeny nápisem KOVY na přední straně a rozlišeny barvou víka (šedá), je jejich obsah ve velké míře kontaminovaný komunálním odpadem od neukázněných občanů. Z tohoto důvodu musela být třetina kontejnerů svezena jako komunální odpad a nebylo možné jejich obsah recyklovat. Proto apelujeme na občany, aby dodržovali barevné rozlišení kontejnerů a pomohli nám tak v naší snaze o navýšení poměru recyklace.

Děkujeme, tým TSMO.