Jejich recyklace proběhne na kompostárně s řízeným procesem rozkladu.

Za ukládání stromečků mimo kontejnerová stání Vám děkujeme, protože takto správně odložené, nebrání svozu odpadových nádob a i další občané po Vás se k nádobám s odpadem dostanou.„