Na základě výsledků výběrového řízení na členy vrcholového vedení společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. byli do jednotlivých funkcí ustanoveni tito pracovníci:
Ing. Jiří Fryc - provozní náměstek
Ing. Milada Řiháková - ekonomická náměstkyně
Ing. Jiří Kočí - vedoucí technického úseku
Ing. Miloslav Sobotka - vedoucí obchodního úseku