Technické služby města Olomouce, a.s. zahájily přípravu na zimní údržbu komunikací. Dokončuje se zpracování operačních plánů zimní údržby města Olomouce.. V průběhu letních měsíců bylo na základě ekonomických a ekologických aspektů v rámci investičního plánu v areálu společnosti vybudováno selankové hospodářství, které je v konečném důsledku šetrnější k životnímu prostředí než klasické metody posypu. Dále byla zakoupena jedna sypací nástavba pro její použití. Tím se počet vozidel, které mohou pro zimní údržbu komunikací použít solanku zvýšil na čtyři. Znamená to tedy, že kromě klasického posypu komunikací bude společnost při zimní údržbě i skrápět komunikace solankou. Toto opatření má přinést úsporu v množství použité soli a účinnější zmírnění následků sněžení či mrznoucího deště. Technické služby města Olomouce, a.s. dále připravují ve spolupráci s pracovníky Odboru životního prostředí MmOl tradiční podzimní "sběrové soboty", které začnou 5.10.2002 v Neředíně. Společnost předpokládá, že během těchto mobilních svozů sveze od občanů města cca 600 tun velkoobjemových odpadů a 60 - 70 tun vytříděných nebezpečných složek z komunálního odpadu.