Katastrofální záplavy, které v měsíci srpnu postihly velkou část Čech nenechaly lhostejným snad žádného občana republiky a každý se snažil pomoci dle svých možností. Technické služby města Olomouce, a.s. nabídly svou pomoc Českým Budějovicím. Po dohodě s vedením příspěvkové organizace Veřejné služby České Budějovice byly 15.8.2002 vyslány dva zametací a jeden kropící vůz na pomoc při čištění ulic města po záplavách. Naše pomoc se setkala s velmi dobrým ohlasem jak u partnerské organizace, tak i u vedení města. Pozitivně byl hodnocen především přístup a pracovní nasazení našich pracovníků při plnění stanovených úkolů v náročných podmínkách.