Technické služby města Olomouce, a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí a ekonomickým odborem zřizují INFOLINKU pro usnadnění přístupu občanů k informacím týkajících se :
- jednotlivých činností Technických služeb města Olomouce, a.s.
- systému nakládání s odpady v Olomouci
- úhrady místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komun. odpadů
Své dotazy a připomínky můžete volat v pracovní dny v době od 8 do 20 hodin na telefonní číslo 585 570 500.