Společnost opět rozšířila nabídku svých služeb a otevřela sběrový dvůr pro podnikatelské subjekty. Jeho zprovoznění umožní i subjektům, které sice nemají uzavřenou smlouvu s Technickými službami města Olomouce, a.s., ale při své činnosti produkují, byť jen v malém množství, i nebezpečné a ostatní odpady, jejichž odstranění potřebují doložit kontrolním orgánům, jejich odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
Sběrový dvůr se nachází v areálu provozu ve Chválkovicích v ulici U Panelárny (zde funguje překladiště komunálních odpadů a třídící linka). Otvírací doba sběrového dvora je od 7:00 do 13:00 každý pracovní den. Podnikatelé přímo na místě obdrží potvrzení o předání odpadu oprávněné osobě a uhradí cenu za odstranění odpadu. Při odevzdání odpadu předloží předávající subjekt (podnikatel) kopii živnostenského listu, příp. kopii výpisu z Obchodního rejstříku a kopii registrace plátce DPH.