Ředitel společnosti se zúčastnila vítání "1. Euroobčánka" (prvního novorozence po vstupu ČR do EU). Již tradičně společnost věnovala při této příležitosti novorozenci plastovou popelnici plnou papírových plen.
Svoz tříděného sběru zajišťuje společnost jednak vozidly s ramenovým nakladačem a hydraulickou rukou (tříděný sběr v nábobách typu IGLU), jednak klasickými svozovými vozidly s lineárním stlačováním (tříděný sběr v kontejnerech 1100 lt). Vozidla s lineárním stlačováním byla v průběhu roku vybavena cedulemi, kde je uveden druh tříděných odpadů, který je právě svážen.