Dnes je 19. 7. 2024, 29. týden - LICHÝ

Aktuální informace

Obměna pracovních oděvů

Ve společnosti započala obměna pracovních oděvů dělnických profesí s cílem sjednotit tyto oděvy a dát jim jednotnou formu. Jako první byli novými oděvy vybaveni pracovníci provozovny odpadového hospodářství. Postupně budou novými pracovními oděvy vybavováni pracovníci provozoven čištění a zimní údržby, místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení.

Noví pracovníci

Na základě výsledků výběrového řízení na členy vrcholového vedení společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. byli do jednotlivých funkcí ustanoveni tito pracovníci...

Více >>

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENT

Započaly práce na zavádění SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS) dle mezinárodních norem ČSN EN ISO 14001:1997 a SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI dle ČSN EN ISO 9001:2001.

VYBUDOVÁNÍ TŘÍDÍCÍ LINKY

Rada města Olomouce a představenstvo TSmO, a.s. schválily VYBUDOVÁNÍ TŘÍDÍCÍ LINKY v areálu překladiště ve Chválkovicích. Na této lince se budou třídit především směsné plasty a směsný papír. Linka má být dokončena do konce roku 2001.

INFORMAČNÍ A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. připravuje vybudování INFORMAČNÍHO A ZÁKAZNICKÉHO CENTRA (IZC) pro zajištění lepšího uspokojení potřeb zákazníka (občana). Na tomto IZC získá zákazník veškeré informace o prováděných činnostech, fakturaci apod., objedná si potřebnou činnost a vyřídí ostatní záležitosti týkající se služeb poskytovaných naší společností bez toho, aby musel navštívit jednotlivé provozovny.

NEPŘETRŽITÁ DISPEČERSKÁ SLUŽBA

Technické služby města Olomouce, a.s. zavedly pro možnost okamžitého nahlášení závad zjištěných občany a podnikatelskými subjekty na majetku města, který spravuje, NEPŘETRŽITOU DISPEČERSKOU SLUŽBU v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod. na telefonním čísle 585 416 212 v pracovní dny od 16:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu na telefonním čísle 605 201 686

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet